Firma EM-KA Grzegorz Kaźmierczak realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Firma EM-KA realizuje projekt pt. „Strategia promocji marek produktowych firmy EM-KA  na perspektywicznych rynkach zagranicznych” w ramach poddziałania 3.3.3. „Wsparcie MSP w promocji marek produktowych – Go to Brand” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Numer wniosku o dofinansowanie POIR.03.03.03-28-0009/17. Celem projektu jest rozszerzenie działalności eksportowej firmy oraz zwiększenie promocji marki EM-KA na rynach zagranicznych.

W wymiarze ekonomicznym dzięki realizacji projektu planujemy zawrzeć nowe kontakty z kontrahentami zagranicznymi na nowe realizacje oraz przede wszystkim zwiększyć wolumen i wartość sprzedaży naszych mebli na arenie międzynarodowej.

Wartość projektu: 1 017 037,40 zł

Wartość dofinansowania z UE: 837 053,14 zł

Okres realizacji: 31.10.2019r